Hem

VÄLKOMMEN TILL HÅKANS ENTREPRENAD AB

Vi är företaget som är specialiserade på marksaneringar av förorenade områden, rening av grundvatten samt rivning av byggnader, men utför också andra typer av traditionella markarbeten.

Vi utför högtrycksspolning, slamsugning, ADR transporter, tömning av oljeavskiljare och liknande uppdrag med vår specialbil.