Utförda arbeten

Demontering av grund

Vi har erhållit uppdraget att märka upp / omhänderta och riva husgrunden efter den tidigare branden av Stora hotellet, centralt belägen i Söderhamn. Arbetet innebär uppmärkning av granitblock från grundläggning, losstagning samt uppläggning på annan plats. Efter dessa arbeten städas källare ur och återställningsarbeten utföres.

Utförandetid: April 2015

Entreprenadform: Totalentreprenad.

Beställare: Söderhamns kommun.

Läs mer...

Sanering Norrtälje

Håkans Entreprenad har fått uppdraget att marksanera fd.båtvarv. I entreprenaden ingår provgropsgrävning, provtagning, utvärdering/klassning samt schakt och återställning. Beräknad mängd ca. 1.500 ton.

Utförandetid: Februari – april 2015.

Entreprenadform: Totalentreprenad.

Beställare: Norrtälje kommun.

Läs mer...

Sanering Ljungby

Saneringsarbete efter rivning av gammalt tvätteri i Ljungby

Läs mer...

Sanering Jönköping

Saneringsarbete i Jönköping

Läs mer...

Rivning och sanering Helsingborg

Rivnings och saneringsarbete i Råå  strax utanför Helsingborg.

Läs mer...