Demontering av grund

Vi har erhållit uppdraget att märka upp / omhänderta och riva husgrunden efter den tidigare branden av Stora hotellet, centralt belägen i Söderhamn. Arbetet innebär uppmärkning av granitblock från grundläggning, losstagning samt uppläggning på annan plats. Efter dessa arbeten städas källare ur och återställningsarbeten utföres.

Utförandetid: April 2015

Entreprenadform: Totalentreprenad.

Beställare: Söderhamns kommun.