Kvalitét

ISO9001-logo

Håkans Entreprenad AB är ISO-certifierade i Kvalitét enl ISO 9001:2008

Kvalitetspolicy

Våra uppdrag skall utföras med rätt kvalitet utifrån branschmässig kompetens med strävan att producera felfria tjänster. Verksamheten skall präglas av kvalitetsmedvetenhet och ansvarskänsla hos medarbetarna. I våra uppdrag verkar vi som ett väl sammansvetsat lag tillsammans med andra entreprenörer och underentreprenörer. Tillsammans levererar vi efterfrågad entreprenad i rätt tid och till rätt efterfrågad kvalitet.

Kvalitetsledningssystemet ska vara utformat och tillämpat, så att det utgör ett medel för att successivt förbättra och effektivisera verksamheten.

Detta uppnås genom att:

  • med en helhetssyn förstå våra kunders verksamhet, behov, krav och förväntningar
  • våra tjänster anpassas till kundens krav och behov och levereras på rätt sätt och i rätt tid
  • vi uppträder ärligt och seriöst mot våra kunder och övriga intressenter
  • medarbetarna är kompetenta och medvetna om betydelsen av sina insatser för ett helhetsresultat.
  • medarbetarna stöds av effektiva hjälpmedel i form av metoder, verktyg och utrustning, stödsystem samt utbildning
  • ledningen skapar de förutsättningar som krävs för att uppnå rätt kvalitet, genom att formulera årliga kvalitets- och miljömål , följa upp det samlade resultatet och successivt förbättra verksamheten
  • regelbundet undersöka om policyn är i harmoni med verksamhetens krav och behov