Marksanering Falun

Vi utför nu marksanering åt Falu kommun.

Arbetet innebär spontning och marksanering av fd. uppställningsplats. I arbetet ingår även finschakt i samband med arkeologisk utgrävning.

Föroreningstyp: Metaller.

Mängd ca. 18.000 ton.

Entreprenadtyp: Totalentreprenad

Utförandetid: Juni – oktober 2017

Beställare: Falu kommun