Marksanering Ludvika

I samband med avveckling av skrotningsanläggning har uppdraget tilldelats oss att utföra provgrävning, rivning av byggnader samt senare sanera marken och återställa denna.

Uppdraget beräknas omfatta: ca. 10.000 ton.

Utförandetid: våren-sommaren 2017.

Entreprenadtyp: Utförandeentreprenad.

Beställare: Stena Metall AB