Miljö

ISO14001-logo

Håkans Entreprenad AB är ISO-certifierade i Miljö enlligt ISO 14001:2004

Miljöpolicy

Att inom företagets ekonomiska och organisatoriska förutsättningar förebygga skadlig miljöpåverkan. Vi skall verka för att förbrukning och hantering av energi, råvaror och drivmedel samt andra resurser ska vara så optimal och miljömässig som möjligt. Vårt grundkrav är att lämpliga lagkrav uppfylls.

  • Genom vår kunskap om saneringsmetoder kunna bistå kunden med råd vid olika typer av saneringar
  • Att de restprodukter som verksamheten ger upphov till i största möjligaste mån återanvänds
  • För entreprenadmaskinarbeten använder vi miljöanpassade motorer.
  • I vårt praktiska miljöarbete deltar alla medarbetare och anlitade underentreprenörer
  • Vårt eget miljöarbete och vårt miljöledningssystem utvecklar vi genom ständiga förbättringar.
  • Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att miljöpolicyn följs