Purgator

Purgator Miljökonsult AB är ett helägt dotterbolag i Håkan koncernen. Företaget är än så länge i sin linda med mindre uppdrag och omsättning. Företaget skall ägna sig och de förekommande miljökonsultuppdrag som efterfrågas i samhället.

Vi söker i detta företag den förste anställde som skall ansvara för verksamheten och ha viljan att bygga upp företaget. Redovisning skall ske till koncernchefen.

Om det verkar intressant och du har rätt bakgrund kontakta Håkan Ström tel. 0521-31225 alt. hakan.strom@hentrab.se