Sanering Norrtälje

Håkans Entreprenad har fått uppdraget att marksanera fd.båtvarv. I entreprenaden ingår provgropsgrävning, provtagning, utvärdering/klassning samt schakt och återställning. Beräknad mängd ca. 1.500 ton.

Utförandetid: Februari – april 2015.

Entreprenadform: Totalentreprenad.

Beställare: Norrtälje kommun.