Spolbil/ADR-bil

Vi på Håkans Entreprenad AB hjälper Er med:

  • Högtrycksspolning
  • Slamsugning
  • ADR-transporter
  • Tömning av oljeavskiljare
  • Spolning av dräneringar
  • Tömning av fettavskiljare
  • Spolning av energibrunnar
  • Torrsugning av t.ex. spannmål

Ring oss på kontorstid 7:00-16:00 på 0521-31225 eller vid akuta ärenden direkt till vår chaufför Ulf på 0702-93 76 00

ADR-bil