VÄLKOMMEN TILL
HÅKANS ENTREPRENAD AB!

 

Håkans Entreprenad AB är ett mark & anläggningsföretag från Dalsland. Vi är specialiserade på marksaneringar av förorenade områden, rening av grundvatten samt rivning av byggnader. Håkans Entreprenad AB hjälper beställaren med både total och utförandeentreprenader. Vi utför även andra typer av traditionella markarbeten. Kontakta oss inget jobb är för stort för oss!
 
 

Marksanering & Markentreprenader

 

Håkans Entreprenad AB är sedan några år tillbaka mest sysselsatta med marksaneringar av förorenade områden, rening av grundvatten samt rivning av mindre och större byggnader.  Föroreningarna består vanligtvis av olja, diesel, bensin och olika metaller.

Spolbil / ADR-Fordon

Vi utför högtrycksspolning, slamsugning, ADR transporter, tömning av oljeavskiljare och liknande uppdrag med vår specialfordon.

Håkans Entreprenad AB

Tel +46 521 31225
Postadress:
Box 76
464 06 Brålanda 
Godsadress: 
Stenhammarsvägen 200  
464 63 Brålanda 
Besöksadress:
Dyrehög 200
464 63 Brålanda 

Call Now Button+46 521 31225