VÄLKOMMEN TILL
HÅKANS ENTREPRENAD AB!

 

Håkans Entreprenad AB är ett mark & anläggningsföretag från Dalsland.
 
 

Spolbil / ADR-Fordon

Vi utför högtrycksspolning, slamsugning, ADR transporter, tömning av oljeavskiljare och liknande uppdrag med vår specialfordon.

.

Håkans Entreprenad AB

Tel +46 521 31225

Postadress:
Box 76
464 06 Brålanda 

Besöks & Godsadress:
Stenhammarsvägen 200
464 63 Brålanda

Call Now Button+46 521 31225