Håkankoncernen


Inom koncernen har vi tre dotterbolag vid namn Håkans Entreprenad AB, Purgator Miljökonsult AB  & Håkans Invest AB.

 

Håkans Entreprenad AB


Företaget är sedan några år tillbaka mest sysselsatt med marksaneringar av förorenade områden, rening av grundvatten samt rivning av mindre och större byggnader. Föroreningarna består vanligtvis av olja, diesel, bensin och olika metaller.

Föroreningsområden är exempelvis nedlagda industrier, militära områden, bensinstationer och drivmedelsanläggningar. Till viss del utförs även andra typer av traditonella markarbeten.

 

Purgator Miljökonsult AB är ett helägt dotterbolag i Håkankoncernen. Företaget är än så länge i sin linda med mindre uppdrag och omsättning. Företaget ska ägna sig åt förekommande miljökonsultuppdrag som efterfrågas i samhället.

Vi söker i detta företag den förste anställde som skall ansvara för verksamheten och ha viljan att bygga upp företaget. Redovisning skall ske till koncernchefen.

Om det verkar intressant och du har rätt bakgrund kontakta Håkan Ström tel. 0521-31225 alt. hakan.strom@hentrab.se

 

Håkans Invest AB är ett investeringsbolag där olika investeringar sker. Vårt sista projekt är bostäder på Källeberg i Brålanda. Där avser vi uppföra en byggnad med bostäder i bostadsrättsform samt ordningställa tomter för en,- och flerbostadsändamål. Följ information i projektet på vår Facebooksida som heter Håkans Invest AB.

Call Now Button+46 521 31225