Lidingö

Vi har fått förtroendet att utföra marksaneringar åt Lidingö stad. Avtalet är ett ramavtal på 2 + 2 år. Entreprenadform: Utförandeentreprenad. Beställare: Lidingö stad.

Lidköping:

På uppdrag av Lidköpings kommun skall vi riva ett gammalt lokstall samt sanera omkringliggande mark.

Efter slutförd sanering iordningställs marken till p-plats.

Utförandetid: Augusti – november 2018.

Entreprenadform: Totalentreprenad.

Beställare: Lidköpings kommun.

 

Säter:

Åt stadens kommunala bostadsbolag skall vi sanera marken efter en fd. handelsträdgård.

Efter slutfört arbete skall fastigheten bebyggas.

Utförandetid: September – oktober 2018.

Entreprenadform: Totalentreprenad.

Beställare: Säterbostäder AB.

 

Boxholm:

Vi har erhållit uppdraget att utföra en större marksanering av ett fd. impregneringsområde.

Uppdraget innebär förutom schakt sortering med sorteringsverk i 6 olika klasser.

Efter slutförd sanering återställs området till samma utseende som innan start.

Utförandetid: September 2018 – februari 2019.

Entreprenadform: Utförandeentreprenad.

Beställare: SGU.

 

Upplands Väsby:

Inför byggnation av bostäder skall vi i detta projekt sanera marken.

Vissa återställningsarbeten ingår.

Utförandetid: November 2018 – februari 2019.

Entreprenadform: Totalentreprenad.

Beställare: AB Väsbyhem.

 

Fredriksberg:

På uppdrag av SGU skall vi sanera / rengöra 2 st större ovanjordiska cisterner som innehållit tjockolja.

Efter rengöring skall dessa rivas och marken runtomkring sanering.

Återställningsarbeten ingår också i våra åtaganden.

Utförandetid: November – december 2018.

Entreprenadform: Utförandeentreprenad.

Beställare: SGU.

 

Partille:

På uppdrag av det kommunala bostadsbolaget skall vi utföra en större marksanering inför byggnation av förskola.

I uppdraget ingår också omläggning av avloppsstam.

Efter slutförd sanering återställs vissa delar av fastigheten för byggnation.

Utförandetid: December 2018 – mars 2019.

Entreprenadform: Totalentreprenad.

Beställare: Partillebo AB.