Om Företaget


Håkans Entreprenad AB grundades hösten 1983 av Håkan Ström och drevs fram till år 2001 som enskild firma. Detta år ombildades företaget till aktiebolag. Företaget har i likhet med många andra likställda företag utvecklats under åren med flera anställda och ytterligare maskiner och fordon.
Håkans Entreprenad AB har vuxit sig starkt tack vare motiverade och ansvarstagande medarbetare samt sunda affärer. Vi ser positivt in i framtiden trots hårdare konkurrens och högre ställda krav.

 

Våra Tjänster


Företaget är sedan några år tillbaka mest sysselsatt med marksaneringar av förorenade områden, rening av grundvatten samt rivning av mindre och större byggnader. Föroreningarna består vanligtvis av olja, diesel, bensin och olika metaller.
Föroreningsområden är exempelvis nedlagda industrier, militära områden, bensinstationer och drivmedelsanläggningar. Till viss del utförs även andra typer av traditionella markarbeten.

 

Totalentreprenader &

Utförandeentreprenader

= Helhetslösningar


Vi arbetar över hela Sverige och utför till övervägande del entreprenaderna som Totalentrepernör samt Utförandeentreprenör. Vid ett fåtal tillfällen går vi in som underentreprenörer. Våra kunder är till största delen beställare som omfattas av ”Lagen om offentlig upphandling” (LOU).

Call Now Button+46 521 31225