Kvalitet


Våra uppdrag skall utföras med rätt kvalitet utifrån branschmässig kompetens med strävan att producera felfria tjänster. Verksamheten skall präglas av kvalitetsmedvetenhet och ansvarskänsla hos medarbetarna. I våra uppdrag verkar vi som ett väl sammansvetsat lag tillsammans med andra entreprenörer och underentreprenörer. Tillsammans levererar vi efterfrågad entreprenad i rätt tid och till rätt efterfrågad kvalitet.

Kvalitetsledningssystemet ska vara utformat och tillämpat, så att det utgör ett medel för att successivt förbättra och effektivisera verksamheten.

Detta uppnås genom att:


 • med en helhetssyn förstå våra kunders verksamhet, behov, krav och förväntningar
 • våra tjänster anpassas till kundens krav och behov och levereras på rätt sätt och i rätt tid
 • vi uppträder ärligt och seriöst mot våra kunder och övriga intressenter
 • medarbetarna är kompetenta och medvetna om betydelsen av sina insatser för ett helhetsresultat.
 • medarbetarna stöds av effektiva hjälpmedel i form av metoder, verktyg och utrustning, stödsystem samt utbildning
 • ledningen skapar de förutsättningar som krävs för att uppnå rätt kvalitet, genom att formulera årliga kvalitets- och miljömål , följa upp det samlade resultatet och successivt förbättra verksamheten
 • regelbundet undersöka om policyn är i harmoni med verksamhetens krav och behov

Miljö


Att inom företagets ekonomiska och organisatoriska förutsättningar förebygga skadlig miljöpåverkan. Vi skall verka för att förbrukning och hantering av energi, råvaror och drivmedel samt andra resurser ska vara så optimal och miljömässig som möjligt. Vårt grundkrav är att lämpliga lagkrav uppfylls.

 

 

Detta uppnås genom att:


 • Genom vår kunskap om saneringsmetoder kunna bistå kunden med råd vid olika typer av saneringar
 • Att de restprodukter som verksamheten ger upphov till i största möjligaste mån återanvänds
 • För entreprenadmaskinarbeten använder vi miljöanpassade motorer.
 • I vårt praktiska miljöarbete deltar alla medarbetare och anlitade underentreprenörer
 • Vårt eget miljöarbete och vårt miljöledningssystem utvecklar vi genom ständiga förbättringar.
 • Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att miljöpolicyn följs
Call Now Button+46 521 31225